1. Despre unele cauze ale lipsei declarațiilor de reunire în localitățile basarabene dinspre Nistru

Unii explică nedorința la moment a REUNI- RII de către o parte – cu regret, deocamdată foarte considerabilă – a românilor moldoveni din Republica Moldova prin faptul că ei au ajuns /s-au lăsat să fi e mancurtizați. Că mulți chiar au devenit și mazohiști, adică le place să-i adore / să-i lingă… pe călăii, care i-au dus în Siberii, i-au deznaționalizat etc., etc. Și nu ar fi corect să negăm astfel de constatări. Dar în explicarea acestei metamorfoze nocive nu se merge până la capăt. Se trece tocmai peste cauza ei principală. Cauză care arată că pentru cel mai mare număr de mancurți per mia de autohtoni (dacă s-ar face un recensământ, cu siguranță, asta, din păcate, s-ar confi rma) – la noi, în comparație cu alte foste republici sovietice – de vină sunt nu doar și nu atât metehnele, ca să nu le zic altfel, ale moldovenilor.

 

Se trece, așadar, peste faptul EXISTENȚIAL de primă importanță că în nicio altă fostă republică sovietică națiunea titulară nu a fost o populație, pe care imperiile țarist și cel sovietic au rupt-o de la matca ei, considerând-o / transformând-o prin cele mai diabolice procedee – devenite politică de stat!!! (adică chiar și prin privarea de libertate a celor care i se împotriveau) – într-o altă națiune, matca de la care a fost ruptă fi indu-i declarată ca fost ocupant, dușman cu care urma să se lupte cât mai crâncen, iar urmele spiritualității acestui „dușman” să fi e – la Est de Prut – lichidate cu desăvârșire (iarăși prin politică de stat, inclusiv ducerea la pierzanie în numeroasele subdiviziuni ale GULAG-ului). La acestea trebuie adăugată existența peste Nistru a unui număr relativ mare de oameni, apartenenți la acea nouă „naţiune” – moldovenească, fabricată de cele două imperii cotropitoare. „Națiune” moldovenească pe care, în 1924, Stalin și cominternul au înzestrat-o și cu un microstat sovietic, inventat știm bine în ce scopuri. Spre momentul raptului Basarabiei în 1940, mulți dintre acei oameni, chinuiți de afl area timp de 22 de ani sub teroarea bolșevică, deja fuseseră, într-o măsură sau alta, mancurtizați. Totodată, mulți dintre cei cu ceva mai multă carte au fost transformați, deseori împotriva voinței lor, în unelte pentru a fi folosite de regimul comunist, după 1944, în scopul de a-i mancurtiza și pe românii basarabeni (ba asta se făcea și în 40-41, doar că atunci au dispus de timp puțin). Drept rezultat, dacă în alte republici localnicii, cel puțin între ei, puteau măcar vorbi ceva neplăcut pentru acel regim și care vorbe să nu fi ajuns la urechile oamenilor lui, aducând celor „vinovați” urmări foarte grave, basarabenii nici asta nu o puteau face. Căci peste și printre ei au fost aduși tot felul de nacialnici dintre moldovenii de peste Nistru și de mai departe, care le înțelegeau limba și – cei mai mulți dintre aceștia, dimpreună cu copoii localnici – se puteau lăsa în rolul de turnători… În raioanele basarabene situate de-a lungul Nistrului numărul moldovenilor aduși în calitate de unelte ale regimului sovietic de ocupație – ca nacealnici, dar și ca dascăli școlari – a fost mult mai mare decât în raioanele centrale și în cele dinspre Prut. Respectiv, în primele au fost mult mai pronunțate și rezultatele muncii de „iluminare” bolșevică” (chiar dacă printre persoanele aduse de peste Nistru au fost și nu puțini oameni cumsecade, însă ei nu puteau ignora misiunea care li se încredințaseră de regimul diabolic pe malul drept al Nistrului). Acele rezultate se fac, indiscutabl, resimțite și azi. Dovada? Poft im: priviți harta RM cu localitățile care au adoptat Declarații de reunire cu România… Cineva îmi va obiecta că acolo e mai mare infl uența partidelor proruse. Nu zic că nu. Însă asta confi rmă iarăși că în acele raioane denaționalizarea a făcut ravagii mult mai pustiitoare… Deci, scăderea cotei de mancurți și sporirea numărului de unioniști se vor realiza numai dacă printre locuitorii satelor noastre de acolo, ca, evident, și din alte părți ale Basarabiei, se va munci mult mai mult. Fără a se supăra prea tare pe bieții noștrii rătăciți pentru faptul că ei sunt, într-o măsură sau alta, mancurți. Chiar dacă e vorba de generații mai tinere, care, din fericire, n-au apucat să suporte nemijlocit infl uența ideologică a fostului regim comunist. Însă mulți tineri basarabeni au crescut în familii cu părinți supuși deznaționalizării și care nu au fost în stare sau nici nu au dorit să le cultive conştiinţa naţională – de moldoveni, dar care – moldoveni – tot români suntem. Și PUNCTUM!

Distribuie

Lasă un răspuns